Nezařazené

Kameny/Stones – kolekce pro PPM Brno Quilt Show 2023

Kameny

Skupina AQH představuje kolekci quiltů inspirovaných a doplněných tradičním českým sklem. Po sériích inspirovaných přírodou a udržitelností (2019 Přírodní zdroje, 2022 Kůrovec) přicházíme s řadou, která také na toto téma navazuje. Quilty o velikosti 40×90 cm jsou ozdobeny strojně broušenými skleněnými kameny firmy PRECIOSA, a. s. Udržitelnost se odráží ve spojení s programem Re/nventory, který byl představen loni v létě ve Florencii. RE/nventory se zaměřuje na studenty módy a designu, pomalé a udržitelné módní značky a umělecké instalace a dává druhý život krystalům, které z různých důvodů nesplňují přísné standardy kvality Preciosy. Namísto posílání kamenů k ekologické likvidaci však společnost nyní vyzývá talentované designéry po celém světě, aby objevili krásu těchto takzvaných vadných krystalů.

Akciová společnost PRECIOSA navazuje na dlouhou tradici sklářství na severu Čech a je dnes předním světovým výrobcem strojně broušených kamenů, perlí, perliček, lustrových ověsů a lustrů.

Sklářská historie začala před 475 lety. Na severu Čech, ve Mšeně, které je dnes součástí Jablonce nad Nisou, založil sklářský rod Wanderů v roce 1548 první hutě, které se brzy staly přední sklárnou českého království. Díky tomu ožil i nedaleký, válkou zpustošený a desítky let neosídlený Jablonec.

Na počátku módy třpytivých kamínků, tradiční české bižuterní nápodoby diamantů, jež dodnes patří mezi oblíbené produkty, stáli bratři Fišerové. Ti do Turnova přinesli umění tavby barevného kompozičního skla. Když v roce 1715 vzniklo první Bratrstvo brusičů kamenů, ihned si patentovalo svůj první broušený křišťálový kámen na světě, tzv. šaton. Blýskavé kamínky z Čech si brzy získaly nebývalou oblibu a do konce 18. století si podmanily evropský trh. Kameny, které dnes zná celý svět, jsou tak inspirované tímto prvním kamenem, který se u nás před více než třemi sty lety narodil.

Bratři Fischerové, duchovní otcové českého křišťálu, roku 1750 výrobu kamenů ještě zjednodušili. Polotovary bižuterních kamenů z kompozičního skla vytaženého do krátké tyče začali lisovat pomocí dřevěných kleští, v nichž byly upevněny kovové formičky. Výsledný tvar tak stačilo pouze dobrousit.

V roce 1760 se začal tavit populární „pierres de Strass“, sklo třpytící se jako žádné před tím. Vysoký index lomu světla a tedy i třpytivost měl díky vysokému obsahu olova.

První pražská Průmyslová výstava 1829 vydechla úžasem nad broušenými imitacemi drahých kamenů a nad lustrovými ověsky z hutí Franze Riedela v Antonínově a na Jizerce. Ty se během 19. století staly nejrychleji rostoucími továrnami Křišťálového údolí.

Světová výstava v Paříži 1878 přinesla poptávku po novém výrobku: bižuterních diamantech. Skláři jí rychle vyšli vstříc a začali vytvářet skleněné kamínky se spodní vrstvou se „stříbrným zrcátkem“ (dnes tzv. simili vrstva). Kameny se mohou více třpytit, protože se světlo odráží ven díky spodnímu zrcátku.

Další inovace českých sklářů naučila svět nové upevňování bižuterních kamenů do kovových kotlíků. Přišli s nimi v roce 1898 Josef a Max Jägerové, kteří v Jablonci nad Nisou založili pasířskou firmu Gebrüder Jäger. Takto upevněné kameny odtud vyvážíme do celého světa v mnoha variantách. O deset let později, v roce 1908,  přišla opět firma Gebrüder Jäger s další novinkou, strojní výrobou bižuterních kamenů. Ve světě jim začali říkat „chatons“, dnes známé jako šaton. K broušení používali Jägerové stroje vlastní konstrukce. Zrychlili a zlevnili výrobu kamenů, které se tak mohly dostat k mnoha dívkám a ženám jako součást šperků či výšivek. Tato masová výroba ukázala směr mnoha bižuterním firmám a způsobila rozmach nových designů a použití kamenů, jež se staly snadno dostupnými.

PRECIOSA a.s. navazuje na tradice našich předků. Výroba se dále vyvíjí, v posledních letech došlo k raketovému nárůstu používání kamenů s plochou spodní stranou, na které je naneseno lepidlo. Tím se stává použití kamenů jednodušším, dostupnějším a využitelnějším v módním průmyslu. Každoročně jsou uváděny na trh dvě nové kolekce výrobků – nové tvary i barvy.

Stones

AQH introduce collection of quilts inspired and embellished with traditional Czech glass. After series inspired by nature and sustainability (2019 Nature sources, 2022 Bark Beatle) we continue with this theme, means sustainability. Ouilts (40×90 cm) are supplemented with machine cut glass stones by PRECIOSA company. More bling, less waste. PRECIOSA launches a deadstock crystals initiative called RE/nventory. Focused on fashion and design students, slow and sustainable fashion brands and art installations, RE/nventory gives a second life to crystals that, for various reasons, do not meet Preciosa’s stringent quality standards. However, instead of sending the stones for ecological liquidation, the company is now calling on talented designers around the globe to discover the beauty of these so-called flawed crystals. Officially launched in June in Florence, Italy, RE/nventory bears the hallmark of Preciosa’s conscious approach toward fashion and embellishment.

PRECIOSA company follow long tradition of glassmaking in the North Bohemia. It is world-known producer of machine cut stones, beads, chandelier pendants and chandelier projects.

In 1548 in Mšeno, a small town nestled in the majestic Crystal Valley, the Wander family settles and founds the first glassworks in the region. Soon afterwards, Jablonec, a nearby settlement that has been ravaged by war and become a ghost town for decades, comes alive once again. Settlers from the Jizera Mountains begin to pursue a new craft – glassmaking – and begin to pass it down from father to son, from generation to generation.

The driving force behind the fashion of sparkling cut crystal stones – and the inspiration behind the tradition of using cut Bohemian Crystal to imitate diamond jewellery, which to this day remains one of the best selling products – are the Fischer brothers. In 1715 they move to the Turnov area, bringing with them the art of melting coloured composition glass. When the first Brotherhood of Stone Cutters is founded in 1715, the first cut crystal stone is patented.

The brilliant little Bohemian stones soon gain unprecedented popularity, and by the end of the 18th century they conquer the European market. These stones, which the whole world knows, are inspired by this first stone that was first created here, over three hundred years ago.

The Fischer brothers, the Founding Fathers of Bohemian Cut Crystal, simplify the process of stone production in 1750. They begin to press the short rods of composition glass using wooden tongs with small metal moulds within them. The resulting semi-finished product is then polished into its final faceted form.

The popular “pierres de Strass”, stones that sparkle like none before, begin to be made in Crystal Valley in 1760. They owe their high index of refraction and brilliance to their high lead content.

Prague’s first industrial exhibition 1829 gasps in awe and amazement over the imitation cut gemstones and chandelier pendants of Franz Riedel’s glassworks in Antonínov and Jizerka. The Riedel factories became the fastest growing glassworks empire in Bohemia’s Crystal Valley.

The World Exhibition in Paris (1878) brings with it a demand for a new product: diamond jewellery stones. Crystal Valley glassmakers quickly meet this demand by creating a glass component with a ‘silver mirror’ on the underside of the stone (today’s foiling layer). Thanks to this, light is reflected on this mirror and the stones ‘light up’.

Bohemian glassmakers revolutionize the world with yet another innovation 1898 – fastening crystal components into metal jewellery cups. Josef and Max Jäger teach the world this new wonder from their metalworks, Gebrüder Jäger, which they found in Jablonec nad Nisou. Ten years later (1908), Gebrüder Jäger revolutionizes the crystal component world with yet another innovation: machine-cut jewellery stones. The stones begin to be called “chatons“ – which is how we know them to this day. The Jäger brothers use their own proprietary design of cutting and polishing machines, thereby making the production of stones much faster and less expensive than ever before. Cut crystal becomes available to many more young ladies and women in the form of shimmering jewellery or sparkling embroidery. The increased accessibility to the mass produced crystal stones gives many jewellery companies a new focus and causes a boom in new designs and new applications of crystal stones.

PRECIOSA has improved the production of  stones over the years and added a new product. Twice a year we launche new collections.

pro AQH za využití informací z webu www.preciosa.com Eva Brabcová