JANA ŠTĚRBOVÁ

Jana Štěrbová

www.janasterbova.com, email: jana-sterbova@seznam.cz

Vztah k ručním pracím a jejich kreativnímu pojetí se u mne začal rozvíjet od mých 8 let, kdy jsem začala navštěvovat LŠU – výtvarný obor. Toto desetileté mimoškolní studium bylo v posledních 4 letech zaměřeno na textilní techniky. Mým hlavním oborem byla tkaná tapisérie a šitá textilní koláž, šicí zručnost mi přineslo i šití většiny oblečení pro mne i mé dcery, což s novou nabídkou v obchodech po roce 1989 již přestalo být nutné.

I proto, jsem po roce 2000 začala hledat cesty, jak se k textilu vrátit. Doplnila jsem další techniku – paličkování a začala docházet do tehdy nově v ČR otvíraných skupin patchworku, a během roku se stala i lektorkou jak v oboru klasických technik, tak později i různých moderních postupů, které se díky přísunu literatury, návštěvám zahraničních výstav a krátkých kurzů na nich, začaly i u nás stávat běžnou součástí šité textilní tvorby. Moderní quilt se výrazně prosadil po roce 2005, zejména díky rozvíjející se klubové činnosti (BPK) a možnostem konfrontovat vlastní tvorbu se zahraničím na nově založené mezinárodní výstavě Prague Patchwork Meeting, jejíž jsem byla spoluzakladatelkou, spolumajitelkou a ředitelkou. V roce se výstava transformovala do PPM Brno Quilt Show (www.bvv.cz/ppmbrno/), v současné době působím jako její art director a poradce.

Od roku 2004 pravidelně vystavuji na výstavách v České republice, a to jak v rámci různých klubů a uskupení, tak i samostatně. Mé quilty byly pravidelně zastoupeny na dvou největších evropských výstavách Festival of Quilts v Birminghamu a European Patchwork Meeting ve francouzském St. Marie aux Mines jako sólo prezentace, tak i společně s českým výběrem či AQH. Průřezové autorské výstavy jsem několikrát uvedla na Nadelwelt v Karlsruhe a Friedrichshafenu a v roce 2023 na DPT Dinkelsbühl. Z celoevropských a celosvětových kolekcí, ke kterým jsem byla přizvána, bych ráda zmínila Znamení času (kurátorka G. Heinz), European Art Quilts (kurátorka O. Prince-Lukowski) a Radiace (kurátorka A. Heinrichs). V roce 2023-4 pak evropský výběr pro město Chemnitz. Od roku 2019 je má práce zastoupena i v Museum and Quilt House v Lincoln, Nebrasca.

Jsem členkou SAQA, Deutsche Patchwork Gilde a uskupení AQH. Kromě práce pro PPM Brno Quilt Show pokračuji i v lektorské činnosti v tuzemsku i v zahraničí. V roce 2022 jsem byla kurátorkou i vystavující autorkou přehlídky současného quiltu v Českém centru v New Yorku