HELENA FIKEJZOVÁ

Narodila jsem se ve znamení Vah a tím do vínku dostala smysl pro krásu a umění, kreativitu a originalitu. Výtvarným a rukodělným technikám se tak věnuji již od dětství, dále je rozvíjela a vracela se k nim díky svým třem dětem.

Postupně jsem zkusila téměř každou techniku, s níž jsem přišla do kontaktu a z materiálů, které byly po ruce a které jsem byla zvyklá shromažďovat – papír, dřevo, sisal, lýko, vlna, textil, dráty, korálky… Poslední v řadě, co jsem objevila, byl patchwork a u toho jsem už zůstala. První přikrývku jsem ušila jen díky intuici, bez znalosti jakékoli patchworkové techniky. Rychle jsem však přešla ke klasickým scrapovým přehozům, které umožňovaly mnoho variací.

Po založení Art Quilt klubu CZ v roce 2008 pak bylo naprosto jasné, na co se orientuji dále a od té doby se věnuji převážně moderním technikám a tvorbě art quiltů. Po absolvování řady kurzů, prostudování mnoha knih a internetových odkazů, nahlédnutí do galerií řady renomovaných quiltařek, začínám pomalu i já  předávat svoje postřehy a vychytávky a těší mě každá nová tvář, ve které se mi podaří probudit zájem.

Moje práce byly vystaveny ve společných kolekcích i soutěžních sekcích předchozích ročníků mezinárodní výstavy Prague Patchwork Meeting. V rámci společných kolekcí Art Quilt klubu CZ jsem v posledních letech vystavovala v Čechách i v zahraničí (Fulnek, Hlinsko, Praha – Letňany, Birmingham, Vídeň, St. Marie aux Mines, New York aj.).

Další výzvou jsou pro mě i různé charitativní akce a projekty jak české, tak mezinárodní.

Řadu let jsem se podílela na přípravě výstav Prague Patchwork Meeting, jsem členkou skupiny Art Quilt Harbour.

I was born in the sign of Scales, thus being gifted with creativity, originality and arts understanding. That is why it should not be suprising that I have been involved in various creative activities since childhood, developing them further as a mother of three. The last thing I tried out was patchwork and I stayed faithful to it until today. I made my first quilt more than 15 years ago, purely by intuition as I had no knowledge of patchwork and quilting techniques at that point in time. Soon I started sewing the classic scrap quilts, which let me play with my creativity.

 Once Art Club CZ was founded in 2008, my quilting future became absolutely clean. Since then, I am focusing on art quilts and modern techniques. Having participated on numerous modern patchwork techniques workshops, reading through many books and even more web pages and visiting multiple exhibitions, the time has come for me to pass some of my knowledge and experience further.

I have been exhibiting multiple collections of the Prague Patchwork meeting. I have participated on numerous exhibitions in the Czech Republic (Fulnek, Prague, Hlinsko) and abroad (Birmingham, St. Marie aux Mines, New York). I enjoy taking part in challenges and humanitarian projects, making quilts for children from children homes. I was a member of the Prague Patchwork Meeting organizational committee,  and a group Art Quilt Harbour.