JANA LÁLOVÁ

Narodila jsem se v Praze v České republice. Při zaměstnání jsem vystudovala Fakultu sociálních věd a publicistiky, obor sociologie kultury a graduovala v roce 1969. Pracovala jsem ve Hvězdárně a planetáriu hl. m. Prahy a strávila jsem tam 28 krásných let. Poté jsem následovala manžela (astronoma) do New Yorku (na 4 roky) a posléze do Vídně (na 10 let), kde pracoval v OSN.

S patchworkem jsem se poprvé seznámila v New Yorku. Jako členka United Nations Women´s Guild jsem byla jednou ze zakladatelek Quilting Group ve Vídni. Napřed jsem absolvovala řadu odborných kurzů a poté začala sama učit, nejprve ve Vídni a po trvalém návratu domů i v Čechách. Představila jsem několikrát patchwork v televizi, přeložila do češtiny knihu britské autorky Susan Briscoe o sashiku a přispívala do časopisů s tématikou ručních prací.

Byla jsem jednou z „kmoter“ výstavy Prague Patchwork Meeting. Od té doby zde vystavuji, jsem členkou výboru a v případě potřeby překládám do češtiny anglicky hovořící lektory. Zpočátku jsem vyzkoušela nejrůznější patchworkové techniky, ale vždy jsem preferovala ruční práce menších rozměrů (dětské deky, závěsy na zeď atp.). V poslední době – jako členka skupiny Art Quilt Harbour – dávám přednost art quiltu. Zúčastnila jsem se řady výstav v Rakousku, Německu, Rumunsku, Velké Británii, Praze a dalších městech v České republice. Více na http://patchwork.lalova.cz

I was born in Prague, Czech Republic. While already working, in 1969 I graduated from the Charles University in Prague, field sociology of culture. After 28 happy years spent working at the Public Observatory and Planetarium in Prague, I followed my husband – an astronomer – to New York, USA (for 4 years) and then to Vienna, Austria (for 10 years), where he was working for the United Nations.

I learned about patchwork the first time while living in New York. As a member of the United Nations Women´s Guild, I became one of the founders of the Quilting Group of the UNWG in Vienna. After taking several classes, I became the patchwork teacher, first in Vienna and after returning back home in 2003, in the Czech Republic as well.

I introduced patchwork several times on Czech TV, translated the Susan Briscoe book on Sashiko from English to Czech language and I have been contributing to Czech handicraft magazines.

I became one of the „godmothers“ of  the Prague Patchwork Meeting in 2007. Since then I am participating as an exhibitor, workshop committee member and as a translator of some workshop lectures given in English. First, I tried many different techniques, but prefered smaller hand made projects (baby quilts, wallhangings etc.). Recently, as a member of  Art Quilt Harbour Group, I found my main interest in art quilts.

I participated at exhibitions in Austria, Germany, Romania, United Kingdom, Prague and other cities in the Czech Republic. You can find more about me here: http://patchwork.lalova.cz